Детско поведение и родителски стил на възпитание

24 февр., 2021

Детско поведение и родителски стил на възпитание

Днес ще ви представим три типа детско поведение в зависимост от родителските стилове на възпитание.

1. Дружелюбните деца

Децата на авторитетните родители имат дружелюбно поведение. Те показват топлота и загриженост в общуването; имат добър самоконтрол и себеуважение; показват висока степен на активност, интерес и любопитство; справят се много добре в ситуации на стрес; ориентирани са към успеха;

Авторитетните родители въвеждат и обясняват необходимостта от ясни правила. Обсъждат се детските желания и мнения. Показват топлота, приемане, подкрепа и съпричастност към детето. Поощряват положителното поведение на детето. Показват огорчение в отговор на неприеливото поведение на детето.

2. Конфликтни и дразнещи деца

Децата на авторитарните родители ирастват с конфликтно и дрезнещо поведение. Те изпитват страх, тъга и нещастие, лесно се дразнят, често да лениви, враждебни, изпълнени с вина, стресирани, агресивни, недружелюбни, обезверени и безсилни.

Авторитарните родители поддържат закостенели вярвания и убеждения, защото така е прието. Няма ясни правила. Детските мнения и желания не се вземат под внимание. При неприемливо поведение изразяват неодобрението си с агресия и гняв. Отношенията родител-дете са дистанцирани, няма съвместни игри и действия.

3. Импулсивни и агресивни деца

Децата на неангажираните родители израстват импулсивно-агресивни. Често те се съпротивляват и не се подчиняват на изискванията на възрастните. Липсва им самоконтрол, което предпоставя агресивност, лесна раздразнимост, безцелност, стремеж към доминиране. Имат ниска самоувереност, губят ориентация към постижения и успех.

Угаждащите и неангажирани родители не поставят твърди граници и правила. Дори да има правила, те не са ясни и не се изисква тяхното спазване. Отстъпчиви са пред натиска на детето, няма връзка между изисквания и дисциплина. Имат неприемливо поведение със скрито безразличие, гняв, радразнителност, и умерена топлота.

 

Снимка:https://en.wikipedia.org/

Оставете отговор

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.