За мен

 

Теодора Пампулова

детски психолог

По образование съм детски психолог. По душа и по сърце аз съм Дете. Може би и това е причината да успявам лесно да намеря верния път в обърканите детски вселени.

Образователен ценз:

Завършила съм Бакалавърска степан „Психология“ и Магистърски степени по „Консултативна психология“ и „Социална медиация и комуникация“ в ПУ „Паисий Хилендарски“- гр. Пловдив. В момента съм докторант по Педагогическа и възрастова психология в ПУ „Паисий Хилендарски“-Пловдив.

Към момента съм координатор на Дружеството на психолозите за гр. Пловдив и Южна България, член е на Българска асоциация по хипноза, сертифициран медиатор от Министерство на правосъдието, ментор и лектор на студенти, обучител и др.

Експертизата ми се свързва със следната терапевтична дейност:

  • Детето е в криза на съответната възраст; при трудности при възпитанието; при занижена самооценка; при проблеми в общуването; при конфликтни взаимоотношения у дома и в учебното заведение; при бягство от училище и вкъщи; при страхове; при срамежливост и неувереност; при комплекси; при силна тревожност; при липса на мотивация за учене и постижения; при необходимост от справяне с агресия и автоагресия; при компютърна зависимост; при панически атаки и паническо разстройство; при обсесивно-компулсивно разтройство и натрапливости; при проблеми със съня; при нощно напикаване; при нарушена памет и концентрация; при трудности в адаптацията; при затруднена комуникация с родители, учители и връстници; при необходимост от подкрепа за преодоляване на трудности в семейството – загуба на близък, развод, нов партньор на родителя, нов член на семейството; при необходимост от подкрепа за справяне със стресови ситуации; при смяна на местоживеене или училище; при промени в навиците на детето; при работа с осиновители и осиновени деца; при хиперактивност с дефицит на внимание, аутистичен спектър, лека умствена изостаналост и др.

Предлагани услуги:

  • Индивидуално консултиране на деца и юноши
  • Психодиагностика и извършване на психологическа оценка: интелектуално и емоционално развитие, оценка на училищната готовност и психологическата подготовка за постъпване в първи клас, изследване на когнитивни процеси – мислене, памет, въображение и др., степен на тревожност, самооценка, семейни взаимоотношения, лидерски качества и др.
  • Изготвяне на психологически характеристики за актуалното психо-емоционално състояние на детето,след преживяна психотравма, за възможности за справяне с конфликтни ситуации, за личностни качества и характер и др. по заявка на родителите за лично ползване или да послужат пред училищните институции.
  • Практически занимания за подобряване на психическото състояние на детето, снемане на стрес: арт терапия и рисувателни методики, приказкотерапия, игрова терапия, техники за релаксация и снемане на напрежението и др.
  • Психомоторен тренинг – пресъздаване на различни поведенчески модели и социални модели
  • Онлайн консултиране за родители и юноши

Първата терапевтична среща е добре да се проведе в присъствието на двамата родители!

Продължителност на предлаганите услуги: 45 минути